6.11.2 IV infinitiivi

IV in­fi­ni­tii­vin tun­nus on -ne ja -us, jois­ta käy­te­tym­pi on -us-pää­te. Tuo­ta -ne-pää­tet­tä käy­te­tään ny­kyi­sel­lään enää ani har­voin.

Esi­mer­kit:

Muo­dos­tus:

Tä­tä -us-tun­nus­ta käy­te­tään myös suo­men uus-/yys-päät­teen vas­ti­nee­na.