9.5.8 Inessiivi

Ines­sii­vin eli si­säo­len­non (kahk. inee­den­do) pää­te on suo­mes­sa -ssa/-ssä ja kah­ko­nis­sa -s. Se il­mai­see yleen­sä si­jain­tia jos­sa­kin pai­kas­sa tai jon­kin si­säl­lä, mut­ta sil­lä on mui­ta­kin mer­ki­tyk­siä: