8.3.4 Intensiteettirakenne

Kun jo­kin toi­min­ta on lä­hel­lä tai jo­kin toi­min­ta mei­naa ta­pah­tua, käy­te­tään ee­de et det­ta -ra­ken­net­ta, kun taas suo­mes­sa käy­te­tään fi­naa­lia: