11.2 Kauno-omistusmuoto

Ru­nois­sa voi käyt­tää kau­no-omis­tus­muo­toa. Päät­teet ovat:

Per­soo­naPää­te
y.1.p-mmes
y.2.p-ndes
y.3.p-m, mhes
m.1.p-mmeis (vanh. -mves)
m.2.p-ntes
m.3.p-m, -mheis

Si­ja­muo­don tun­nus tu­lee en­nen omis­tus­muo­don tun­nus­ta. Esi­merk­ki kau­no-omis­tus­muo­don käy­tös­tä eri si­ja­muo­dois­sa, y.1.p:ssa:

ys­tä­väfen­nes
ys­tä­vä­ni (nom.)fen­sem­mes
ys­tä­vä­ni (akk.)fen­sen­mes, (fen­sen­nem­mes)
ys­tä­vä­ni (gen.)fen­sen­sem­mes
ys­tä­vää­nifen­seem­mes
ys­tä­väs­tä­nifen­ses­tem­mes
ys­tä­väs­sä­nifen­ses­sem­mes
ys­tä­väl­le­nifen­see­lem­mes