16.2 Kysymyksen muodostus

Ky­sy­mys voi­daan muo­dos­taa jo­ko ky­sy­mys­sa­nal­la (mi­kä, ku­ka, mik­si, ...) tai li­sää­mäl­lä ver­biin tai no­mi­niin ky­sy­myk­sen il­mai­se­van suf­fik­sin. Ver­beil­lä li­sä­tään s-suf­fik­si, no­mi­neil­la ge-suf­fik­si.

Ety­mo­lo­gi­ses­ti s-suf­fik­si liit­tyy eng­lan­nin yk­si­kön kol­man­nen per­soo­nan tun­nuk­seen (esim. Does he go?) ja ge-suf­fik­si suo­men -ko/-kö-suf­fik­siin.

Ver­beil­lä / Det­ten­sei­do­ki­jens kul­ges:

No­mi­neil­la / No­mi­ni­jens kul­ges: