6.12 Lauseenvastikkeet

Lau­seen­vas­tik­keil­la (kahk. kloutsp­let­se­kij) voi­daan ly­hen­tää lau­seen pi­tuut­ta. Lii­al­li­sel­la käy­töl­lä saat­taa kui­ten­kin ol­la ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen joh­ta­via vai­ku­tuk­sia.
Ge­ne­tii­viak­ku­sa­tii­vi säi­lyy myös lau­seen­vas­tik­kees­sa: