9.5.3.1 Liitteiden lisääminen akkusatiivin perään

Jos ak­ku­sa­tii­vis­sa ole­van sa­nan pe­rään li­sä­tään e-si­dos­vo­kaa­lia käyt­tä­viä liit­tei­tä, niin ak­ku­sa­tii­vin n kah­den­tuu: