8.3.1 Mahdollisuutta ilmaisemassa

Jon­kin asian mah­dol­li­suut­ta tai mah­dol­li­se­na pi­tä­mi­se­nä voi­daan il­mais­ta kah­ko­nin ee­de et det­ta -ra­ken­teel­la. Se voi­daan kään­tää suo­mek­si esi­mer­kik­si on mah­dol­lis­ta teh­dä, on teh­tä­vis­sä, voi teh­dä.

Esi­merk­ke­jä: