21.1 Milloin instruktiivi korvataan multiplikatiivilla?

Tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa in­st­ruk­tii­vin ase­mes­ta pi­tää käyt­tää mul­tip­li­ka­tii­via: kun aja­nil­maus­sa­naa edel­tää tai­pu­va att­ri­buut­ti, käy­te­tään muu­ten in­st­ruk­tii­via käyt­tä­vän aja­nil­maus­sa­nan koh­dal­la mul­tip­li­ka­tii­via: