8.2 Muodollinen futuuri eede-verbillä

4.11.2010 kie­leen ke­hi­tet­tiin uu­si ra­ken­ne tu­le­vai­suu­den il­mai­se­mis­ta var­ten, ns. muo­dol­li­nen fu­tuu­ri ee­de-ver­bil­lä eli for­mel­le eed­lek frem­tai­dus. Se muo­dos­te­taan ra­ken­teel­la ee­de var et det­ta men­nee, suom. ol­la te­ke­vä jtkn (suo­raan kään­net­ty­nä: *ol­la koh­ti et­tä teh­dä jo­ta­kin).