13.4 Murtoluvut

Mur­to­lu­ku­jen (pet­ten­lu­kij) tun­nus on -nnoek, jo­ka tu­lee jär­jes­tys­lu­vun päät­tees­tä -nnos ja erääs­tä subs­tan­tii­vien päät­tees­tä -ek.