9.5.1 Nominatiivi

No­mi­na­tii­vi eli ni­men­tö (kahk. na­men­do) on no­mi­nien eli subs­tan­tii­vien, ad­jek­tii­vien, pro­no­mi­nien ja nu­me­raa­lien si­ja­muo­to. No­mi­na­tii­vil­la ei ole lain­kaan si­ja­pää­tet­tä.

No­mi­na­tii­via käy­te­tään en­nen kaik­kea pre­di­ka­tii­vin:

...se­kä int­ran­si­tii­vi- ja tran­si­tii­vi­ver­bien sub­jek­tin:

...si­ja­na.

Li­säk­si no­mi­na­tii­vi esiin­tyy tai­pu­mat­to­man ap­po­si­tio­att­ri­buu­tin si­ja­na:

...ja pu­hut­te­lun si­ja­na:

Niin kut­su­tus­sa sta­tus-lau­seen­vas­tik­kees­sa esiin­tyy no­mi­na­ti­vus ab­so­lu­tus eli ir­ral­li­nen no­mi­na­tii­vi: