22.4 Ominaisuuden ilmaisu

No­mi­nin omi­nai­suut­ta voi­daan ku­va­ta suo­mes­sa useam­mal­la päät­teel­lä: -sUUs, -UUs, -eUs, -iUs. Kah­ko­nis­sa on yk­si pää­te, -us (sa­ma kuin -us-in­fi­ni­tii­vis­sä).

Muo­dos­tus:

Ta­pausMuo­dos­tus
Kon­so­nant­ti­lop­pui­sil­la:sa­nan var­ta­lo + us
Vo­kaa­li­lop­pui­sil­la:sa­na il­man vii­meis­tä kir­jain­ta + us
-tte-par­ti­siip­pi­sil­la sa­noil­la:sa­na + s-ke­ra­ke + us

Tä­mä s-si­dos­ke­ra­ke li­sä­tään -tte-par­ti­siip­piä käyt­tä­vien sa­no­jen yh­tey­teen, jot­ta -tte-ai­nes­ta ei se­koit­tai­si -tta-ai­nek­seen, kun vii­mei­nen vo­kaa­li ote­taan pois. Tä­mä "s-sään­tö" tu­li kah­ko­niin 26. maa­lis­kuu­ta 2012.

Esi­merk­ke­jä: