6.3 Potentiaali

Po­ten­ti­aa­li eli mah­den­viis il­mai­see vies­ti­jän pi­tä­vän kä­sit­te­le­mään­sä asi­aa mah­dol­li­se­na tai to­den­nä­köi­se­nä. Po­ten­ti­aa­lin tun­nus on ak­tii­vis­sa -nke [nk­ke] ja pas­sii­vis­sa -in­ke [ink­ke].

Per­soo­na­päät­tei­tä ei po­ten­ti­aa­lis­sa käy­te­tä.

Po­ten­ti­aa­lin muo­dos­tus -lop­pui­sil­la ver­beil­lä:

Pree­sens Im­per­fek­ti Per­fek­ti Plus­k­vam­per­fek­ti
Ak­tii­vi men­ganke men­ganked men­gankennun men­gankeden­nun
Pas­sii­vi men­gainke men­gainked men­gankennuin men­gankeden­nuin


Po­ten­ti­aa­lin muo­dos­tus -DÆ- ja -tsa-lop­pui­sil­la*) ver­beil­lä:

Pree­sens Im­per­fek­ti Per­fek­ti Plus­k­vam­per­fek­ti
Ak­tii­vi det­tanke det­tunke det­tankennun det­tunkennun
Pas­sii­vi det­tainke det­tuinke det­tankennuin det­tunkennuin

Kiel­tei­nen:

Kiel­tei­sen muo­don muo­dos­tus on help­po, sil­lä per­soo­nia ei sii­nä­kään tar­vit­se miet­tiä: