8.3.3 Toiminnon alkaminen

Kun jo­kin toi­min­to tai ta­pah­tu­ma on al­ka­mai­sil­laan, voi­daan käyt­tää ee­de et det­ta -ra­ken­net­ta: