19.3 Toistuvuuden ilmaisu

Tois­tu­vuut­ta il­mais­taan suo­mes­sa ns. di­st­­ri­­bu­­tii­­vil­la (päi­­vit­täin) ja tem­­po­­raa­­li­sel­la di­st­­ri­­bu­­tii­­vil­la (ke­­säi­sin). Kah­ko­nis­sa käy­te­tään mo­ni­kon pro­la­tii­via:

Kat­so tar­kem­min koh­dan Pro­la­tii­vi ala­koh­ta 5.