8.3.2 Tulevaisuutta ilmaisemassa

In­fi­ni­tii­vin käyt­tö tu­le­vai­suut­ta il­mai­se­mas­sa: