12.2 Vertailu

Ad­jek­tii­ve­ja (ja ylei­sem­min­kin no­mi­ne­ja) voi ver­tail­la. Käy­tös­sä on kom­pa­ra­tii­vi (kau­niimpi) ja su­per­la­tii­vi (kau­nein).

Kom­pa­ra­tii­vin tun­nus on -em­ma ja su­per­la­tii­vin tun­nus on -ein (tai­vu­tet­taes­sa -einn-).

Kom­pa­ra­tii­vi ja su­per­la­tii­vi muo­dos­te­taan li­sää­mäl­lä sa­na­var­ta­loon kom­pa­ra­tii­vin tai su­per­la­tii­vin pää­te.

Huom! Kom­pa­ra­tii­vin ja su­per­la­tii­vin yh­tey­des­sä ei käy­te­tä kos­kaan in­st­ruk­tii­via (-m), vaan sen si­jaan mul­tip­li­ka­tii­via (-t):

1.6.2011 läh­tien myös ver­bi­kom­pa­ra­tii­vi on mah­dol­li­nen: