25.2 Vuosi 2004

Pre­po­si­tioi­den käyt­tö vä­he­nee. Nii­den si­jal­la ale­taan käyt­tää suf­fik­se­ja yhä useam­min.