22.1 Yhdyssanat

1. Yh­dys­sa­nan en­sim­mäi­sen osan lo­pus­sa ole­va e-kir­jain ka­to­aa tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa. Mis­sä ta­pauk­sis­sa e-kir­jain ka­to­aa, ei ole vie­lä tut­kit­tu.

Mi­kä­li yh­dys­sa­nan jäl­ki­sa­na al­kaa vo­kaa­lil­la, säi­lyy lo­pun 2KÆ-päät­teen kak­sois­kon­so­nant­ti (2K):

2. Ta­pauk­sia, jois­sa e-kir­jain ei ka­toa:

3. Yh­dys­sa­nan en­sim­mäi­sen osan lo­pus­sa ole­va -ne-pää­te kään­tyy toi­sin­päin: -en:

Mi­kä­li -ne-lop­pui­sen sa­nan kan­ta­sa­nas­sa esiin­tyy lo­pus­sa kak­si sa­maa kon­so­nant­tia (-2KÆ), nä­mä kak­si kon­so­nant­tia esiin­tyy yh­dys­sa­nas­sa­kin (sa­nan muo­dos­tus kan­ta­sa­nas­ta on näh­tä­vis­sä sul­keis­sa):

Huom! Lo­pus­sa ole­va -ne kään­tyy toi­sin­päin vain, mi­kä­li ky­sees­sä on joh­dos -ne eli kun sa­na on joh­det­tu ver­bis­tä li­sää­mäl­lä sii­hen -ne-pää­te.

Muo­dos­tus: pe­rus­muo­toi­nen ver­bi e:lli­se­nä + n

Täs­tä joh­tuu, et­tä -lop­puis­ten ver­bien ta­pauk­ses­sa yh­dys­sa­nan al­kuo­san ne-pää­te ei kään­ny:

Huo­mio­nar­vois­ta on myös se, et­tä yh­dys­sa­no­jen al­kuo­san tai­vu­tus­muo­dois­sa käy­te­tään usein ne-lop­puis­ta sa­naa, vaik­ka ny­ky­ään us-lop­pui­nen tai­vu­tus on ylei­sem­pi. Esi­merk­ki: tie­to­tyyp­pi on kah­ko­nik­si snen­den­tip­pe, eli kan­ta­sa­na­na on snent­ne, vaik­ka tie­to on kah­ko­nik­si ny­ky­ään snen­dus.