10 Monikko

No­mi­nien mo­ni­kol­la (kahk. mon­gus) il­mais­taan, et­tä mo­ni­kos­sa ole­vaa no­mi­nia on mon­ta.

Mo­nik­koa käy­te­tään myös lu­ku­sa­nan jäl­jes­sä, kun las­ket­ta­vaa no­mi­nia on nol­la tai enem­män kuin yk­si (fis boikkij = vii­si poikaa), kun taas suo­mes­sa käy­te­tään par­ti­tii­via. Tä­mä on jään­nös kah­ko­nin ang­lis­mi­sel­ta al­ku­kau­del­ta.

Mo­ni­kon muo­dos­tus:

Lop­pu­vo­kaa­lin muun­nos:

Kak­sois­vo­kaa­liin päät­ty­vät yk­si­ta­vui­set sa­nat:

Kak­si­ta­vui­set *ie:

Muut poik­keuk­set: