6.11 II infinitiivin instruktiivi

II in­fi­ni­tii­vin in­st­ruk­tii­via käy­te­tään, kun jo­tain toin­ta teh­dään jon­kin muun te­ke­mi­sen si­vus­sa:

Muo­dos­tus: