9 Sijamuodot

No­mi­nit tai­pu­vat si­ja­muo­dois­sa. No­mi­ne­ja ovat subs­tan­tii­vit, ad­jek­tii­vit, nu­me­raa­lit ja pro­no­mi­nit. Sa­no­ja tai­vu­te­taan muo­dos­ta­mal­la sa­na­var­ta­lo ja li­sää­mäl­lä sa­na­var­ta­lon pe­rään ha­lut­tu si­ja­pää­te.

Kon­so­nant­tilop­pui­sil­la li­sä­tään sa­na­var­ta­lon ja si­ja­päät­teen vä­liin e-si­dos­vo­kaa­li *):

*) Huo­mion ar­vois­ta on kui­ten­kin se, et­tä kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa e-si­dos­vo­kaa­lia ei li­sä­tä sa­na­var­ta­lon ja si­ja­päät­teen vä­liin, vaik­ka sa­na lop­pui­si­kin kon­so­nant­tiin. Näis­tä li­sää koh­das­sa Si­dos­vo­kaa­li­ton tai­vu­tus.